Varga 1 sirkelsag

650100

Sirkelsag med tilhørende bord, utstyrt med sikkerhetsfunskjoner. Ideel for produksjon av skilt, møbler, dekor, prototyper og annen materialkapping.