Åpenhetsloven

1. juli 2022 trådte den norske åpenhetsloven i kraft. Loven pålegger større norske selskaper å

  • Utføre aktsomhetsvurderinger for å undersøke sannsynligheten for at driften eller leverandørkjeden har negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  • Redegjøre for aktsomhetsvurderingene offentlig, inkludert prosedyrer og identifiserte risikoområder
  • Dele informasjon ved forespørsel

Last ned Alvøen AS Åpenhetsdokument her.

Back to Top