Epilog Greasesprøyte (LX0800)

E-GREASE

Lagerfett er spesielt designet for å redusere friksjonen mellom bevegelige deler, som for eksempel lagerskinnene og på gjengestag. Ved å smøre lagerne minimerer det metall-til-metall-kontakt og forhindrer overdreven slitasje. Dette resulterer i jevnere drift og reduserer risikoen for skade på maskinens komponenter.

På lager: 17
Beskrivelse

Epilog Smøremiddel (Bearing Grease)

Friksjonsreduksjon: Lagerfett er spesielt designet for å redusere friksjonen mellom bevegelige deler, som for eksempel lagerskinnene og på gjengestag. Ved å smøre lagerne minimerer det metall-til-metall-kontakt og forhindrer overdreven slitasje. Dette resulterer i jevnere drift og reduserer risikoen for skade på maskinens komponenter.

Korrosjonsbeskyttelse: Laserapparater kan operere i ulike miljøer, og eksponering for fuktighet, støv eller andre forurensninger kan føre til korrosjon av lagerskinnene og andre metallkomponenter. Lagerfett danner en beskyttende barriere som hjelper til med å forhindre korrosjon og rustdannelse. Dette bidrar til å opprettholde lagerens integritet og forlenger deres levetid.

Støyreduksjon: Laserapparater brukes ofte i miljøer der støykontroll er viktig, som laboratorier eller produksjonsanlegg. Lagerfett med støyreduserende egenskaper kan bidra til å redusere støyen som genereres av lagerne når de roterer. Dette bidrar til en roligere arbeidsmiljø og forbedrer den generelle brukeropplevelsen.

Lang levetid og redusert vedlikehold: Ved å gi riktig smøring og beskyttelse hjelper lagerfett til med å forlenge levetiden til laserapparatets lager. Det reduserer behovet for hyppig vedlikehold og utskifting, noe som sparer tid og penger på lang sikt. Med godt smurte lager kan laserapparatet opprettholde jevn ytelse over en lengre periode.