Verktøy radius 25,4mm rund

650210
Verktøy for hjørnestanse i metall brukes vanligvis for å gi et dekorativt preg på hjørnene av plater og papir.